Doradztwo korporacyjne

Przeprowadzimy powstanie i rozwój firmy krok po kroku, od negocjacji między wspólnikami, poprzez sporządzenie aktów organizacyjnych (umowa, statut) do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sporządzamy także umowy zabezpieczające prawa i zobowiązania wspólników (spadkowe, odpowiedzialności cywilnej i karnej, itp.). Przygotowujemy akty organizacyjne organów spółek (regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej) i akty organizacyjne przedsiębiorstwa (regulamin pracy, wynagrodzenia, układy zbiorowe pracy). Doradzamy w zakresie optymalizacji finansowej i podatkowej formy prawnej przedsiębiorstwa. Pomagamy w przygotowaniu biznesplanu.

Doradzamy firmie w bieżącej działalności gospodarczej (sporządzanie umów, doradztwo prawne, podatkowe, pozyskiwanie kapitału, doradztwo dla członków zarządu). Przygotowujemy roczne sprawozdania zarządu i rady nadzorczej, materiały na zgromadzenia wspólników.

Doradzamy spółkom zarówno w ramach zmian w samej organizacji jak i w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i rynkowym. Doradzamy w zakresie łączenia, podziałów, przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw.

Doradzamy w zakresie przenoszenia praw do akcji, udziałów, przenoszenia elementów majątku trwałego spółek. Mamy doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć. Przygotowujemy klientów do wejścia na giełdę i pozyskanie kapitału z publicznych emisji akcji i obligacji. Doradzamy w zakresie finansowania przekształceń.

Dla spółek giełdowych doradzamy w zakresie obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania ładu korporacyjnego w spółkach publicznych.

We wszystkich sprawach reprezentujemy klientów przed sądami i instytucjami rynku finansowego i administracyjnego.