Kontrakty i umowy

Podstawą sukcesu i bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, jak i w życiu codziennym, są dobrze przygotowane umowy. Umowy muszą uwzględniać możliwości klientów, jak i zabezpieczać jego interesy. Prawidłowo przygotowana umowa jest gwarancją efektywnej i bezpiecznej realizacji projektu gospodarczego.

Posiadamy znaczne doświadczenie w przygotowywaniu umów zarówno dla największych spółek giełdowych, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zaczynających swoją działalność gospodarczą), jak i zabezpieczające interesy osób fizycznych.

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu m.in. następujących umów i dokumentów: gwarancje, umowy poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenia, umowy zastawu rejestrowego, dokumenty weksli, kontrakty zawodnicze.