Zamówienia publiczne

Doradzamy zarówno od strony zamawiającego jak i realizującego zlecenie. Pomagamy w doborze formy wyboru zleceniobiorcy, przygotowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia. Od strony zleceniobiorcy pomagamy w przygotowaniu odpowiedzi na ofertę, przygotowujemy komplet dokumentów. Pomagamy także w odwołaniach i skargach.